weather

Here are some Tagalog phrases for weather category.

ENGLISH

TAGALOG

The weather is so hot. Ang init ng panahon.

I hope it will rain. Sana umulan.

It is raining. Umuulan.

I hate summer. Ayoko ng tag-init.

It is so windy. Masyadong mahangin.

The weather is cold. Ang lamig ng panahon. / Malamig ang panahon.

Bring umbrella. Magdala ka ng payong.

Wear a cup. Magsuot ka ng sombrero. / Magsombrero ka.

It is winter now. Taglamig ngayon. / Ngayon ay taglamig.