sickness

Here is a list of Tagalog phrases related to sickness.

ENGLISH

TAGALOG

My head is aching. Masakit ang ulo ko.

I feel dizzy. Nahihilo ako.

I feel sick. Masama ang pakiramdam ko.

My tooth is aching. Masakit ang ngipin ko.

Did you already take medicine? Uminom ka na ba ng gamot?

Are you sick? May sakit ka ba?

Drink a lot of water. Uminom ka ng madaming tubig.

I have a fever. May lagnat ako.

I have colds. Meron akong sipon.

I have cough. Meron akong ubo.

I feel cold. Nilalamig ako. / Giniginaw ako.

Wear a jacket. Magsuot ka ng jacket.

How are you feeling now? Kumusta na ang pakiramdam mo?

I feel better now. Mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon.

I'm okay now. Okay na ako.

I will buy you a medicine. Ibibili kita ng gamot.

Don't let it become worse. Wag mo yang hahayaang lumala.