RAINY SEASON

Here are some Tagalog phrases that you may hear and you may use in conversations during rainy seasons.

ENGLISH

TAGALOG

It's raining here now. Umuulan ngayon dito.

It's raining heavily here. Malakas ang ulan dito.

The rain is too heavy. Sobrang lakas ng ulan.

Bring an umbrella. Magdala ka ng payong.

Wear a raincoat. Magsuot ka ng kapote.

The road is slippery. Madulas ang daan.

Don't drive too fast when raining. 'Wag kang magmaneho ng mabilis 'pag umuulan.

Let's wait for the rain to stop. Hintayin nating tumigil/tumila ang ulan.

Let's take a bath in the rain. Maligo tayo sa ulan.

There's already a flood here. May baha na dito.

There's a storm coming according to the news. May paparating na bagyo ayon sa balita.