pronouns

Here are some of the Tagalog pronouns and their examples. Pronoun in Tagalog is Panghalip.

ENGLISH

TAGALOG

I AKO

I am a Filipino. Ako ay Pilipino.

WE KAMI (use as me and she/he or me and other particular person(s))

We are friends. Kami ay magkaibigan.

WE KAMI (use as me and you)

We are classmates. Tayo ay magkaklase.

HE SIYA

He is wearing a cap. Siya ay nakasuot ng sombrero.

SHE SIYA

She is a teacher. Siya ay isang guro.

THEY SILA

They will join the group. Sila ay sasali sa grupo.