pickuplines

Here is a list of cheesy pick-up lines in translated in Tagalog.

ENGLISH

Boy: Are you a keyboard?

Girl: Why?

Boy: Because you are my TYPE.

TAGALOG

Lalake: Keyboard ka ba?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi TYPE kita.


ENGLISH

Boy: Are you not getting tired?

Girl: Why?

Boy: Because you keep running on my mind.

TAGALOG

Lalake: Hindi ka ba napapagod?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi lagi kang tumatakbo sa isip ko.


ENGLISH

Girl: I will call a police.

Boy: Why?

Girl: Because you stole my heart.

TAGALOG

Babae: Tatawag ako ng pulis.

Lalake: Bakit?

Babae: Kasi ninakaw mo ang puso ko.


ENGLISH

Boy: Did you eat sugar?

Girl: Why?

Boy: Because your smile is so sweet.

TAGALOG

Lalake: Kumain ka ba ng asukal?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi ang tamis ng ngiti mo.


ENGLISH

Boy: Are you not getting deaf?

Girl: Why?

Boy: Because my heart kept on screaming your name.

TAGALOG

Lalake: Hindi ka ba nabibingi?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi laging pangalan mo ang sigaw ng puso ko.


ENGLISH

Girl: Do you know how to drive?

Boy: Why?

Girl: Because I want you to be the driver of my life.

TAGALOG

Babae: Maalam ka ba magdrive?

Lalake: Bakit?

Babae: Kasi gusto kong ikaw ang maging driver ng buhay ko.


ENGLISH

Boy: Can we take a picture?

Girl: Why?

Boy: So that we can be developed.

TAGALOG

Lalake: Pwede ba tayong magpapicture?

Babae: Bakit?

Lalake: Para madevelop tayo.


ENGLISH

Boy: Are you a dictionary?

Girl: Why?

Boy: Because you gave meaning to my life.

TAGALOG

Lalake: Diksyonaryo ka ba?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi binigyan mo ng kahulugan ang buhay ko.


ENGLISH

Boy: Are you GOOGLE?

Girl: Why?

Boy: Because you have everything I'm searching for.

TAGALOG

Lalake: GOOGLE ka ba?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi nasayo nang lahat ang hinahanap ko.


ENGLISH

Boy: Where are you last night?

Girl: Why?

Boy: Because you're not in my dreams.

TAGALOG

Lalake: Nasaan ka kagabi?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi wala ka sa panaginip ko.


ENGLISH

Boy: Am I already in heaven?

Girl: Why?

Boy: Because you look like an angel.

TAGALOG

Lalake: Nasa langit na ba ako?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi para kang isang anghel.


ENGLISH

Boy: Are you a camera?

Girl: Why?

Boy: Because everytime I look at you, I smile.

TAGALOG

Lalake: Camera ka ba?

Babae: Bakit?

Lalake: Kasi tuwing titingin ako sayo, napapangiti ako.


ENGLISH

Boy: Can you give me direction?

Girl: Going where?

Boy: Going to your heart.

TAGALOG

Lalake: Pwede mo ba akong bigyan ng direksyon?

Babae: Papunta saan?

Lalake: Papunta sa puso mo.