onthestreet

Booking.com
Here are the possible Tagalog phrases that you can use or encounter on the street.

ENGLISH

TAGALOG

Can I ask a question? Pwedeng magtanong?.

Yes, what is that?. Oo, ano yun?

Where is the way going to the church? Saan ang daan papuntang simbahan?

Where are you going?. Saan ka pupunta?

I am going to the barber shop? Pupunta ako sa pagupitan.

Where have you been? Saan ka galing?

I have been to my friend's house. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko.

Is this the way going to the mall? Eto ba yung daan papuntang mall?

I need to buy a cellphone load. Kelangan ko bumili ng cellphone load.

Can you help me? Pwede mo ba akong tulungan?

How can I go to the mall? Paano ako makakapunta sa mall?

What am I going to ride? Ano ang sasakyan ko?

You will ride a jeepney. Sasakay ka ng jeep..

I need to visit my friend. Kelangan kong bumisita sa kaibigan ko.

Her house is near the school. Ang bahay nya ay malapit sa school.