music

Booking.com
Here's a list of Tagalog phrases for music category.

ENGLISH

TAGALOG

Can you sing? Kumakanta ka ba? / Puwede ka bang kumanta?

Yes, I love to sing. Oo, mahilig akong kumanta.

I like that song. Gusto ko yang kantang yan.

What's the title of that song? Ano'ng title ng kantang yan?

I like your voice. Gusto ko ang boses mo.

Do you join singing contests? Sumasali ka ba sa mga singing contest?

Do you memorize the lyrics of that song? Saulo mo ba ang lyrics ng kantang yan?

Do you know how to play guitar? Maalam ka bang maggitara?

What musical instrument can you play? Anong musical instrument and kaya mong tugtugin?

You have a talent in singing. May talento ka sa pag-awit.

Let's sing this song. Kantahin natin ang kantang ito.

What are you going to sing? Ano ang kakantahin mo?