meeting

If you meet someone, here are the possible Tagalog phrases that you can use in your conversation.

ENGLISH

TAGALOG

Hi! Hi!

What is your name? Ano ang pangalan mo?

My name is William. Ang pangalan ko ay William.

How old are you?. Ilang taon ka na?

I am 21 years old. Ako ay 21 na.

Where do you live? Saan ka nakatira?

I live in Makati. Ako ay nakatira sa Makati. / Sa Makati ako nakatira.

Do you speak English? Nakakapagsalita ka ba ng Ingles? / Marunong ka ba mag-Ingles?

Just a little. Konti lang.

Do you understand English? Nakakaintindi ka ba ng Ingles?

Yes I can understand English. Oo, nakakaintindi ako ng Ingles.

I am glad to meet you. Ikinagagalak kitang makilala.

I am glad to see you. Ikinagagalak kitang makita.


Booking.com