inthemarket

Here are the Tagalog phrases that you can use or encounter in a typical conversation in the market or store.

ENGLISH

TAGALOG

How can I help you Sir/Ma’am? Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo Sir/Ma’am?

What are you going to buy? Ano po ang bibilhin nyo?

I will buy one kilo of apple. Bibili ako ng isang kilo ng mansanas

How much is this? Magkano po ito?

One hundred pesos. Isang daang piso.

It is expensive. Ang mahal naman. / Ang mahal.

It is already cheap. Mura na yan. / Mura na po yan.

No discount? Wala bang tawad?

Okay, I'll give it to you for just 90 pesos. Okay, ibibigay ko na lang sayo ng 90 pesos.

You're so kind. Ang bait mo naman.

Thank you! Salamat! / Salamat po!

I will buy this. Bibilihin ko ito.

I'll get five. Kukuha ako ng lima.

Give me two of this. Bigyan mo ako ng dalawa nito.

One of this and one of that. Isa nito at isa noon.

Can I see it? Pwede ko bang makita?

Can I try it on? Pwede ko bang isukat?

It’s too tight for me. Masyadong masikip sa akin.

Do you have a larger size? Meron ba kayong mas malaking size?

It’s too loose for me? Masyadong maluwag sa akin.

Do you have a smaller size? Meron ba kayong mas maliit na size?

Where is your fitting room? Saan ang fitting room nyo?