house

Here's a list of Tagalog phrases that you may use in the house.

ENGLISH

TAGALOG

Let's watch TV. Manood tayo ng TV. / 'Nood tayo ng TV.

Turn on the TV. Buksan mo ang TV.

I will take a bath. Maliligo ako.

Let's eat. Kain tayo.

I am lying in bed. Nakahiga ako sa kama.

I am going to my room. Pupunta ako sa kuwarto ko.

I am here in the living room. Nandito ako sa sala.

I will wash the dishes. Ako ang maghuhugas ng pinagkainan.

I am watering the plants. Nagdidilig ako ng halaman.

I will cook adobo. Magluluto ako ng adobo.

Please turn on the lights. Pakibukas ng ilaw.

We have a visitor. Meron tayong bisita.

Please close the door. Pakisarado ng pinto.

Please lock the door. Pakilock ng pinto.