inschool

Here are the sample Tagalog phrases that you can use in a conversation related to school.

ENGLISH

TAGALOG

What time is your class? Anong oras ng klase mo?

My class would be later at 10AM. Ang klase ko ay mamayang 10AM.

Who is your teacher? Sino ang teacher/guro mo?

My teacher is Miss Manalo. Ang teacher/guro ko ay si Miss Manalo.

What course are you taking up? Anong kurso ang kinukuha mo?

I’m taking up BS Psychology. Ang kinukuha kong kurso ay BS Psychology.

Are you ready for the exam? Handa ka na ba sa exam/pagsusulit?

Why are you late? Bakit ka nahuli? / Bakit ka nalate?

He/she is my classmate. Siya ay aking kaklase./ Siya ay classmate ko.

Can I borrow your ball pen? Pwede ko bang mahiramn ang ball pen mo?

Sure. Oo naman, pwede.

Do you have an extra ballpen? Meron ka bang extra ballpen?

Can I sit beside you? Pwede ba akong umupo sa tabi mo?

Is that seat taken? May nakaupo na ba jan?

<1-- -->