days

Here are the Tagalog translations for Days and Months category, with few samples.

ENGLISH

TAGALOG

DAYS MGA ARAW

Monday Lunes

Tuesday Martes

Wednesday Miyerkules

Thursday Huwebes

Friday Biyernes

Saturday Sabado

Sunday Linggo

EXAMPLES MGA HALIMBAWA

Today is Friday. Ngayon ay Biyernes.

Tomorrow is Saturday. Bukas ay Sabado.

Yesterday is Thursday. Kahapon ay Huwebes.

MONTHS MGA BUWAN

January Enero

February Pebrero

March Marso

April Abril

May Mayo

June Hunyo

July Hulyo

August Agosto

September Setyembre

October Oktubre

November Nobyembre

December Disyembre

EXAMPLES MGA HALIMBAWA

I was born on the month of August. Ako ay ipinanganak sa buwan ng Agosto.

My graduation will be on April. Ang graduation ko ay sa Abril.