restaurant

Invite your Filipino friends to a restaurant and utter this Tagalog phrases. They will be amazed.

ENGLISH

TAGALOG

Where do you want to eat? Saan mo gustong kumain?

What do you like to eat? Anong gusto mong kainin?

What is your order Sir/Ma’am? Ano'ng order nyo Sir/Mam?

My order is ____. Ang order ko ay _____.

Can I see the menu? Pwede ko bang makita yung menu.

Is this available? Available ba ito? / Meron ba nito?

Will you order a drink? Oorder po ba kayo ng drinks?

Do you have pineapple juice? Meron ba kayong pineapple juice?

This is delicious. Ang sarap nito. / Masarap ito.

I don’t like the taste of this. Ayaw ko ng lasa nito.

This is my favorite. Ito ang paborito ko.

It’s too sweet. Masyadong matamis.

It’s too spicy. Masyadong maanghang.

It’s too salty. Masyadong maalat.

Where is your comfort room/restroom/toilet? Saan ang C.R. nyo?

Thank you, please come again. Salamat, balik po kayo.