appreciation

Here is a list of Tagalog phrases that can be used in showing appreciation.

ENGLISH

You are beautiful.

You are kind.

You are good.

You are so good.

You are intelligent.

You got the highest grade.

You sing well.

That's great!

Congratulations!

Thank you.

Thank you for this.

You smells good.

I like your dress.

I like your style.

You won!

You are the best.

You are better than me.

Your hand is soft.

Your shoes are shiny.

Thank you for the gift.

Thank you for your gift.

TAGALOG

Maganda ka. / Ang ganda mo.

Mabait ka. / Ang bait mo.

Magaling ka. / Mabuti ka.

Napakagaling mo. / Napakabuti mo.

Matalino ka.

Ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na marka.

Magaling ka kumanta.

Ayos yan! / Galing!

Congratulations! / Congrats!

Salamat.

Salamat dito.

Mabango ka. Ang bango mo.

Gusto ko yang damit mo. / Gusto ko ang damit mo.

Gusto ko ang istilo mo.

Nanalo ka!

Ikaw ang pinakamagaling.

Mas magaling ka kesa sa akin.

Ang lambot ng kamay mo. / Malambot ang kamay mo.

Ang kintab ng sapatos mo.

Salamat sa regalo.

Salamat sa regalo mo.